Badanie i zarządzanie efektywnością energetyczną

Nasza firma działa w branży obejmującej bardzo szeroko rozumiane badanie i zarządzanie efektownością energetyczną w obiektach budowlanych. Działamy na terenie całego kraju, oferując Klientom wsparcie w przypadku konieczności przeprowadzenia różnego rodzaju działań kontrolnych, projektowych czy audytorskich.

W ramach świadczonych usług zajmujemy się wykonywaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków, audytów energetycznych oraz  ekspertyz termowizyjnych.

Wykonujemy przeglądy okresowe obiektów budowlanych, kontrolę systemów grzewczych czy chłodniczych na mocy artykułu 23 Ustawy o Charakterystyce Energetycznej Budynków. „Właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania okresowej kontroli systemu ogrzewania lub chłodzenia – poddając je ocenie efektywności energetycznej. Polega ona na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania lub chłodzenia (z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów i systemów chłodniczych oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych)”.