Przeglądy okresowe budynków

Kobieta trzymająca żarówkęZasady dotyczące obowiązku i sposobu dokonywania przeglądów okresowych budynków, a także terminów, w jakich takie kontrole muszą być przeprowadzane, reguluje Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami. Techniczny przegląd obiektu budowlanego budynku lub budowli musi być wykonywany okresowo, to jest:

  • raz do roku – jest to przegląd roczny, który obejmuje swoim zasięgiem kontrolę stanu elementów budynków narażonych na działanie czynników atmosferycznych, czy też naturalnie występujących czynników eksploatacyjnych, instalacji związanych z ochroną środowiska, instalacji gazowych i kominowych
  • przynajmniej co 5 lat – przegląd pięcioletni, w czasie którego ocenia się stan techniczny budowli, estetykę obiektu wraz z najbliższym otoczeniem, jakość instalacji elektrycznej oraz piorunochronowej.

Dodatkowo wspomnieć należy o pozostałych kontrolach wskazanych prawodawstwie. Można zaliczyć do nich:

  • przegląd bezpieczeństwa – realizowany za każdym razem, gdy występują okoliczności kryzysowe, które mogą stanowić zagrożenie;
  • kontrolę okresową stanu technicznego kotłów – raz na 2 lata (dla kotłów o wydajności ponad 100 kW, opalanych paliwem stałym lub ciekłym) lub na 4 lata (dla pieców o wydajności od 20 do 100 kW, opalanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym),
  • jednorazowa kontrola instalacji grzewczych – dla kotłów o wydajności ponad 20 kW i starszych niż 15 lat,
  • przegląd urządzeń systemu klimatyzacji o mocy chłodniczej większej niż 12 kW – realizowany co 5 lat.

Kontroli w trakcie przeglądu podlega szereg elementów, w tym ściany, balustrady, balkony, rynny wraz z pokryciami dachowymi, systemy CO, instalacje ciepłej wody użytkowej, systemy wentylacji czy instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Dodatkowo konieczne jest sprawdzenie wszystkich urządzeń przeciwpożarowych