Ekspertyzy termowizyjne

 

Świadczymy usługi związane z przeprowadzaniem ekspertyz termowizyjnych. Korzystamy z bezkontaktowej metody, jaką jest termografia podczerwona, która precyzyjnie wykrywa i wizualizuje rozkład temperatur w badanej przestrzeni. Do techniki tej wykorzystujemy kamery termowizyjne, a także wyposażone w nie drony, które umożliwiają przeprowadzenie analizy z dużej wysokości, także w miejscach o utrudnionym dostępie.

 

Aparat termowizyjny

 

termowizja

 

Nasza oferta obejmuje badanie nie tylko samych budynków, ale też infrastruktury. Ekspertyzy wykonujemy w:

  • budynkach, w celu wykrycia wad technologicznych i zawilgoceń przegród budowlanych, mostków termicznych, nieprawidłowości w termoizolacji i izolacji stolarki otworowej,
  • instalacjach elektroenergetycznych, co pozwala wykryć wady instalacji i urządzeń, uszkodzeniach w rozdzielnicach błędy w połączeniach elektrycznych czy usterki w liniach przesyłowych,
  • systemach ciepłowniczych i grzewczych, co umożliwia ocenę uszkodzeń w izolacji termicznej, wykrywanie wszelkich wycieków i awarii rurociągów w przebiegu sieci ciepłowniczej,
  • liniach produkcyjnych, gdzie termowizja wykrywa nadmierne przegrzewanie się urządzeń mechanicznych, uszkodzenia w przewodach odprowadzających gazy techniczne czy zły stan wybranych elementów przemysłowych,
  • instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych, gdzie konieczne jest sprawdzenie szczelności izolacji termicznych czy wykrycie usterek w pracy systemów lub też w agregatach chłodniczych.

 

kamera termowizyjna