Audyt energetyczny i remontowy budynku

W ramach świadczonych usług przeprowadzamy audyty energetyczne oraz remontowe budynków. Tego rodzaju działania zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku O wspieraniu modernizacji i remontów (z późniejszymi zmianami) jako element usprawniający działania w przypadku inwestycji termomodernizacyjnych. Szczegółowy zakres oraz informacje na temat form wskazanych audytów omawia także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku.

 

Audyt energetyczny dla obiektu budowlanego

Audyt energetyczny dla obiektu budowlanego pozwala dokładnie określić, na jakim poziomie jest obecne zużycie energii w kontrolowanym budynku. Na podstawie tych danych możliwe jest następnie przedstawienie wszystkich usprawnień i modernizacji, jakie można wprowadzić – oczywiście celem poprawy jego efektywności energetycznej. Z tego względu w dokumentacji audytu znajdą się wyliczenia zarówno bieżącej sytuacji energetycznej, jak i przewidywane wyniki osiągane po dokonaniu założonych prac, takich jak na przykład docieplenie elewacji. Badanie obejmuje wszystkie możliwe instalacje czy elementy konstrukcyjne, które mają wpływ na wykorzystanie energii, w tym ściany, stropy, systemy grzewcze, oświetlenie (także zewnętrzne) czy nawet rozwiązania bazujące na odnawialnych źródłach energii, o ile takie są używane.

Taka analiza stanowi często podstawę do uzyskania wsparcia finansowego remontów i innych działań termomodernizacyjnych. Może dotyczyć zarówno budynków mieszkalnych, jak i obiektów służących do wykonywania zadań publicznych. Dla domów jednorodzinnych audyt energetyczny stanowi element niezbędny do starania się o uzyskanie tak zwanej podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, z której skorzystać może właściciel nieruchomości. Audyty wykonywane są w formie uproszczonej, wstępnej oraz pełnej.

 

wizualizacja domku

Audyt remontowy

Przeprowadzane przez nas audyty remontowe to inaczej mówiąc szczegółowe opracowania określające zakres koniecznego remontu, którego celem jest poprawa stanu technicznego obiektu budowlanego. W takim audycie nie może zabraknąć danych z inwentaryzacji budowlanej obejmującej opis konstrukcji, w tym ścian czy stropów oraz charakterystykę instalacji: grzewczej, CWU, wentylacyjnej czy też przewodów kominowych i elektryki. Zgodnie ze wspomnianym już rozporządzeniem w audycie remontowym formułowana jest także ocena ogólnego stanu budynku w kontekście wyboru dla niego najbardziej optymalnych przedsięwzięć remontowych. Taka analiza, jako wstęp do projektu budowlanego, zawiera ponadto wykaz prac, które w ramach remontu muszą zostać wykonane, wraz z ich kosztorysem.

Tego rodzaju audyt, w przypadku budynków mieszkalnych oddanych do użytku przed 14 sierpnia 1961 roku, stanowi podstawę do ubiegania się o premię remontową. Takie finansowanie ma w założeniu przyczyniać się do ogólnego zmniejszenia zużycia energii w obiektach budowlanych.

 

blok z płyty