Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków

System świadectw charakterystyki energetycznej budynków został wprowadzony wraz z pierwszą dyrektywą EPBD. Dokument 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 roku zakładał przede wszystkim promowanie budownictwa typowo energooszczędnego oraz obowiązek posiadania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej zarówno przez właściciela budynku, jak i przyszłego inwestora.

Obecnie obowiązuje już trzecia nowelizacja przepisów, wprowadzona dyrektywą 2018/844 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2018 roku. Określa ona między innymi konieczność modernizacji budynków publicznych i prywatnych w celu uzyskania wyższej efektywności energetycznej do 2050 roku. Dokument wprowadza także wymóg dostosowania krajowych przepisów określających zasady charakterystyki energetycznej do unijnych norm. Należy przy tym pamiętać, że od 1 stycznia 2021 roku obowiązują w Polsce zaostrzone wymogi określające zapotrzebowanie na energię nieodnawialną wykorzystywaną w budynkach.

Kategorie energetyczne

Na czym polega charakterystyka energetyczna?

Zastanawiasz się, na czym polega i jak jest przeprowadzana przez nas charakterystyka energetyczna? Jest to dokument, który w szczegółowy sposób określa zapotrzebowanie na energię badanego obiektu. Obliczamy w nim, jaka jest wielkość zużycia zasobów energii na potrzeby ogrzewania, produkcję ciepłej wody użytkowej, wentylacji, oświetlenia czy klimatyzacji. Projektową Charakterystykę Energetyczną przeprowadza się dla budynków dopiero projektowanych. Świadectwo Charakterystyki Energetycznej wystawiamy dla obiektów już istniejących i użytkowanych.

 

Kiedy potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

kolorowa skala

Do jakich celów konieczne będzie uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej? Taki dokument należy przekazać osobie kupującej lub wynajmującej obiekt mieszkalny. Zatem właściciel czy też zarządca budynku musi o takie świadectwo wystąpić samodzielnie. W innym przypadku kupiec czy najemca, na koszt wyżej wymienionych, może zlecić taką usługę specjalistom. Świadectwo pozostaje ważne przez 10 lat od wydania.